Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường) → Ban thờ dương hay âm – Xá lợi #1 – Học thầy Linh