Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường) → Đo khí trong Phong thuỷ – Học thầy Linh