Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường) → Tầm long – Đo đường linh ban thờ – Học thầy Linh