Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Can tứ trụ (Thiên nguyên) với thập thần – Học thầy Linh