Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Công thức tính can tháng – Học thầy Linh