Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Múi giờ Mỹ và Việt Nam – Học thầy Linh