Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Lập đại vận – bước 2+3 – Học thầy Linh