Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Ngũ hành Thiếu – Tương tác Tứ trụ – Học thầy Linh