Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Đại vận bước 2+3 – Học thầy Linh