Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh) → Tương hợp Thiên Can – Học thầy Linh