Cấp độ thành viên – Học thầy Linh

B1

Huyền không cơ bản
$299.00

then $29.00 per Month for 3 more Months

PTA

$49.00

then $29.00 per Month for 2 more Months

ĐQ

Đá quý
$99.00

then $49.00 per Month for 3 more Months

2020

Khóa Tài lộc 2020
$49.00

then $29.00 per Month for 2 more Months

24xCV

24X Cải Vận
$49.00

then $29.00 per Month for 2 more Months

KD

Thông hiểu Kinh Dịch
$49.00

then $29.00 per Month

CC

Khóa Công cụ
$129.00

then $49.00 per Month for 2 more Months

TT

Tứ trụ cơ bản
$69.00

then $29.00 per Month for 2 more Months

B2

Huyền không nâng cao
$399.00

then $29.00 per Month for 2 more Months

LB

La bàn
$89.00

then $49.00 per Month for 2 more Months

Ve

Vẽ
$39.00

then $19.00 per Month for 2 more Months

LP

Linh phù
$49.00

then $29.00 per Month for 2 more Months

CC2

Công cụ nâng cao
$300.00

then $129.00 per Month for 2 more Months

Number of courses 1111111111111
Phong thủy B (Huyền không phi tinh) cơ bản
Phong thủy Thực dụng (A)
Giám định đá quý (Cơ bản)
Phong thủy tài lộc 2020
24X Cải Vận
Thông hiểu Kinh Dịch
Công cụ cơ bản (Tầm long + Địa từ trường)
Tứ trụ cơ bản (Thầy Nguyễn Mạnh Linh)
Huyền không phi tinh (nâng cao)
Sử dụng La bàn, La kinh (cơ bản)
Vẽ Hồ sơ phong thủy, mặt bằng nhà (Corel)
Linh phù (cơ bản)
Công cụ nâng cao
GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW